Liên hệ

Địa chỉ
Số nhà 485 – tổ 13 – phường Tân Thành – tp Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại:

0986 710 710 – 0914 710 710

Facebook:

www.facebook.com/DreamsMediaCompany/